Siapa pinang Ogy?, majlis istimewa bakal diadakan minggu depan

Siapa pinang Ogy?, majlis istimewa bakal diadakan minggu depan

Siapa pinang Ogy?, majlis istimewa bakal diadakan minggu depan. Menerusi satu perkongsian, pelakon dan pengarah, Fauziah Ahmad Daud memaklumkan akan melangsungkan majlis istimewa, minggu depan.

Fauziah atau lebih mesra disapa Ogy berkata dia sedang menghitung hari bahagia dan sudah menerima pinangan daripada pihak berkenaan.

Siapa pinang Ogy?, majlis istimewa bakal diadakan minggu depan

“Pada mulanya dirisik, kemudiannya masuk meminang. Pinangan diterima.
“Majlis minggu depan, tak sabarnya kita,” tulisnya.

Perkongsian Ogy itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang turut mendoakan agar setiap apa yang dirancang dipermudahkan.

Terdahulu, Ogy pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon, Eman Manan pada 23 Disember 1990 namun pasangan itu memfailkan penceraian pada 2 Julai 2003 selepas 13 tahun hidup bersama.

Baca Lagi:
Menteri Pengangkutan turun padang senyap-senyap, ramai yang tak perasan
Buah paling mahal di dunia, harga dia boleh beli sebuah rumah
Wanita sedih pernikahan dibatalkan, bakal suami dedah pihak perempuan minta geran rumah sebagai mas kahwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *