Najib bakal bergelar Dr?, Saifuddin kongsi perkembangan terkini Najib di penjara

Najib bakal bergelar Dr?, Saifuddin kongsi perkembangan terkini Najib di penjara

Najib bakal bergelar Dr?, Saifuddin kongsi perkembangan terkini Najib di penjara. Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution ada kongsikan perkembangan bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak di penjara pada ketika ini.

Memetik laporan BFM News, beliau menjelaskan bahawa Najib Razak kini sedang melanjutkan pelajaran di dalam penjara.

Najib bakal bergelar Dr?, Saifuddin kongsi perkembangan terkini Najib di penjara

 

Umum mengetahui bahawa Najib Razak kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Oleh sebab itu, Saifuddin menegaskan bahawa Najib Razak tidak mempunyai sebarang akses gajet.

“Ambil terus daripada saya, sebagai sumber yang paling legitimate and authoritative, dia tidak ada akses kepada sebarang gajet.”

Katanya kepada Sin Chew Daily lagi, akaun media sosial Najib Razak kini dikendalikan oleh team social media di bawah naungannya.

“Bukan sesuatu yang pelik sekarang. Mereka ada password, username.”

Saifuddin turut menegaskan bahawa tiada sebarang undang-undang yang boleh menghalang Najib Razak daripada memberikan pendapatnya.

Baca Lagi:
‘Tak pernah dibuat orang’, pelajar perempuan ‘backflip’ ketika terima ijazah atas pentas
China dilanda fenomena aneh ‘hujan cacing’
Muhyiddin berdepan hukuman penjara 35 tahun
CATEGORIES